نحوه‌ی جستجوی پیشرفته در Microsoft Dynamics CRM

جست‌وجوی پیشرفته، لیستی از نتایج واحد را در تمام ماهیت‌ها طبق متن جست وجو و منطبق با هر کلمه در هر جست‌وجو فراهم می‌کند. قابلیت جست‌وجوی جدید برای هرکسی خارج از الگوی پیش‌فرض است. زمانی که این امر میسر می‌شود، کاربران می‌توانند چندین موجودیت سریع و رکوردهای مورد نظر را با توجه به شروطی که تعریف می‌کنند در CRM پیدا کنند.

جستجوی پیشرفته

جست‌وجوی پیشرفته به کاربران این اجازه را می‌دهد تا query تک کاربره ایجاد کرده و نتایج را ذخیره و ارسال کنند و به اشتراک بگذارند که آنها به عنوان Views شناخته می‌شوند.

 • این قابلیت می‌تواند برای جستجوی هر نوع رکوردی (موجودیت) به کار رود.
 • کاربران می‌توانند فیلترهای پیچیده و پرس‌وجوهای مبتنی بر هر فیلد داخل یا مرتبط به آن رکوردی که در حال جستجو است را ایجاد کنند.
 • می‌تواند ذخیره و به یک نمای شخصی تبدیل شود.
 • نتایج را می‌توان به اکسل ارسال کرد .
 • عملیات حجیم را می‌توان روی نتایج یافتن پیشرفته انجام داد.

فعالیت‌هایی که شما می‌توانید روی نتایج یافتن پیشرفته اجرا کنید :

 • کمپین سریع
 • عملیات گروهی: ویرایش، به اشتراک گذاری، فعال یا غیر فعال کردن رکوردها .
 • اضافه کردن به لیست بازاریابی یا ایجاد یک لیست بازاریابی
 • اعمال کردن قانون / جریان کاری
 • اضافه کردن ارتباط (یک رکورد در یک زمان )

ایجاد جستجوی پیشرفته در نرم افزار CRM

این مثال نشان می‌دهد که چطور حساب‌های فعال را در واشنگتن جستجو کنید.

  1. از روی نوار دستوری، جستجوی پیشرفته را انتخاب کنید .
  2. New را انتخاب کنید.
  3. در قسمت Look for موجودیتی را که می‌خواهید پرس‌وجو شود را انتخاب و بعد روی Account کلیک کنید .
 • شاخص جستجو را انتخاب کنید (پایان نتایج را در زیر ببینید. ) در محیط جستجو، فیلدی را که می‌خواهید جستجو کنید را انتخاب کنید. سپس عامل پرس‌وجو (تساوی، نامساوی و غیره) اطلاعاتی را که می‌خواهید فیلتر شوند را وارد کنید. از حرف a-c برای همه‌ی فیلدهایی که می‌خواهید فیلتر شوند را تکرار کنید.
 • Results را در نوار انتخاب کنید تا نتایج را نشان دهد.

 

جستجوی پیشرفته در Microsoft Dynamics CRM

اضافه کردن شاخص جستجو به جستجوی پیشرفته

این پرس‌وجو state Minnesota را به شاخص جستجو اضافه می‌کند.

 • در محیط انتخاب شده، فیلدی که می‌خواهید جستجو کنید را انتخاب کنید. (Address ۱: State/Province)
 • عملگر پرس‌وجو را انتخاب کنید . (equals)
 • اطلاعاتی را که می‌خواهید با آن فیلتر شود را وارد کنید . (MN)
 • فیلدهای سطرها را گروه‌بندی کنید. در منوی کشویی کنار آدرس ۱ از WA , select Row را انتخاب کنید.

جستجوی پیشرفته در Microsoft Dynamics CRM

 • این روند را برای سطر MN تکرار کنید، حالا خواهید دید دو ردیف انتخاب شدند.

جستجوی پیشرفته در Microsoft Dynamics CRM

 • Group OR را از نوار انتخاب کنید.

جستجوی پیشرفته در Microsoft Dynamics CRM

 • حالا نتایج شامل حساب‌هایی از Washington و Minnesota  شده است.

اضافه یا حذف کردن ستون‌ها

 1. از صفحه جستجو Edit Columns ، در نوار را انتخاب کنید. (اگر در صفحه نتایج هستید تب Advanced Find را انتخاب کنید.)

جستجوی پیشرفته در Microsoft Dynamics CRM

 1. برای حرکت ستون‌ها از چپ به راست ستون را انتخاب کرده سپس از پیکان سبز برای حرکت ستون از چپ به راست استفاده کنید.
 2. برای مرتب کردن Ascending یا Descending را انتخاب کنبد.
 3. برای اضافه کردن ستون، ستون‌هایی را که می‌خواهید اضافه شود را انتخاب کنید.
 4. Change Properties به شما این امکان را می‌دهد تا ستون‌ها را پهن و باریک کنید.
 5. ستون را برای پاک کردن انتخاب کنید.
 6. از صفحه‌ی پرس‌وجو Save As را در نوار انتخاب کنید.
 7. نامتوصیف را وارد سپس OK را انتخاب کنید.

ذخیره جستوی پیشرفته (ایجاد نمای شخصی)

نمای شخصی و ذخیره شده‌ی شما در موجودیتی که ایجاد کردید قابل دسترس خواهد بود. در این مثال، نمای شخصی را زیر موجودیت حساب ایجاد کردیم.

جستجوی پیشرفته در Microsoft Dynamics CRM

اشاره:  نماهای سیستم ، نماهایی هستند که در سازمان برای همه قابل دسترس هستند. نماهای شخصی، نماهایی هستند که شما ایجاد کردید و به طور کامل شخصی هستند مگر اینکه به اشتراک گذاشته شوند.

به اشتراک‌گذاری نماهای شخصی

 • Advanced Find را از نوار دستوری انتخاب کنید.
 • Saved Views را انتخاب کنید.
 • نمایی را که می‌خواهید به اشتراک بگذارید را انتخاب کنید.
 • Share را در نوار انتخاب کنید.

جستجوی پیشرفته در Microsoft Dynamics CRM

 • در جعبه‌ی دیالوگ اشتراک‌گذاری، زیر Common Task , Add user/Team  را انتخاب کنید.
 • در جعبه‌ی دیالوگ Look Up Records در لیست Look for  ، نوع رکوردی که می‌خواهید پیدا شود را انتخاب کنید.
 • در جعبه جستجو، چند حرف اول از رکورد را برای محدود کردن جستجو تایپ کنید و سپس دکمه‌ی Find را انتخاب کنید.
 • در لیست رکوردهای قابل دسترس، کاربر یا تیم را انتخاب کنید و سپس دکمه‌ی Add Selected Records برای اضافه کردن کاربر یا تیم به لیست رکوردهای منتخب را انتخاب کنید.
 • در جعبه ی دیالوگ اشتراک‌گذاری، نوع دسترسی مشترکی که می‌خواهید را انتخاب کنید.
 • Ok  را انتخاب کنید.