تکنولوژی Chassis Intrusion Detection از جمله ویژگی‌های امنیتی در سرورهای اچ پی است که اچ پی به منظور تامین امنیت سرور از آن استفاده می‌کند. در ادامه مزایای این تکنولوژی را با هم مرور می‌کنیم.

قدم آخر در خط تولید سرورهای اچ پی این است که بر روی سرور، دستگاه تشخیص باز شدن درب کیس (تکنولوژی Chassis Intruction Detection) نصب می‌شود که Hood Latch (چفت درپوش) نام دارد. Hood Latch قبل از اینکه سرور از کارخانه خارج شود، بر روی سرورهای پرولیانت نصب می‌شود.

در صورتی که درب سرور باز شود، این دستگاه تشخیص باز شدن درب کیس، حتی اگر سرور خاموش هم باشد، هشدار و لاگ‌های iLO ایجاد می‌کند.

وقتی سرورهای پرولیانت اچ پی، از کارخانه خارج می‌شوند، برای انتقال به دیتاسنتر جدید، از امکانات حمل و نقل و توزیع استفاده می‌کنند. مشتریان اچ پی با وجود تکنولوژی‌های Silicon Root of Trust و Chassis Intruction Detection می‌توانند مطمئن باشند که سرورهایشان بسیار امن و فارغ از هرگونه بدافزار یا کدهای نامعتبر است. بعد از اینکه سرورها با امنیت بالا به دست مشتریان می‌رسد، سرور پرولیانت اچ پی قابل استفاده و آماده عملیاتی شدن است.

پس ویژگی Chassis Intruction Detection در راه تامین امنیت سرور، این امکان را فراهم می‌کند که اگر کسی بدون اجازه و مجوز، اقدام به باز کردن درب کیس و جابجا کردن قطعات کند، ادمین شبکه هشدارهایی دریافت کند. برای اینکه این ویژگی را غیرفعال کنید، یا می‌توانید از روی کیس، ضامن آن را تنظیم کنید و یا اینکه برخی بوردها، در بایوس خود (تب امنیت)  می‌توانند این ویژگی را فعال یا غیرفعال کنند که به صورت زیر قابل انجام است:

From the System Utilities screen, select System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Server Security > System Intrusion Detection. Select a setting. Enabled—Intrusion detection is enabled. Disabled—Intrusion detection is not enabled. Save your changes.

منبع: فالنیک (ایران اچ پی)

ویژگی امنیتی Chassis Intrusion Detection چیست؟

ویژگی امنیتی Chassis Intrusion Detection چیست؟همچنین بخوانید :